UWV heeft toestemming verleend

Stichting Huize Borro heeft deze maand van de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toestemming ontvangen om vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, als bedoeld in artikel 1a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 1997, nr 405), werkzaamheden te laten uitvoeren in de door de Stichting Huize Borro aangewezen projecten. Het bestuur van de Stichting Huize Borro is uiteraard verheugd dat deze toestemming voor langere periode is verleend. Hierdoor wordt het mogelijk daadwerkelijk bij te dragen aan participatie van vreemdelingen in de maatschappij en worden doelen zoals taalstages, voorkomen van sociale eenzaamheid en het verdiept kennismaken met de Nederlandse cultuur verder bevorderd.

Heeft u een organisatie waarin werkzaamheden gebruikelijk onbetaald worden verricht, geen winstoogmerk is en een algemeen maatschappelijk doel dienen? Dan is het onder specifieke voorwaarden in beginsel mogelijk om via Stichting Huize Borro vreemdelingen te laten participeren in uw vrijwilligersnetwerk. Eén van de voorwaarden is een integrale toetsing op basis van het raamwerk dat door het UWV is opgesteld en een eventuele beschikking die op basis van vigerende situatie al dan niet specifiek voor uw toepassing aangevraagd kan worden.

Contact: vrienden@stichtinghuizeborro.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *