Contact

Stichting Huize Borro
Oude Bornhof 55-57
7201 DX Zutphen

vrienden@stichtinghuizeborro.nl

De stichting Huize Borro is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 74038613. De stichting is niet btw-plichtig. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur. Een reactie op een door u verzonden e.mail of brief kan soms enkele werkdagen duren.