Contact

Stichting Huize Borro
Oude Bornhof 55-57
7201 DX Zutphen

Correspondentie en facturen:
Postbus 533
6800 AM Arnhem

vrienden@stichtinghuizeborro.nl
026- 206 70 02

De stichting Huize Borro is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 74038613. De stichting is niet btw-plichtig. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur.